תנ"ך - שמות פרק יד פסוק כו - ויאמר ה' אל־משה נטה את־ידך על־הים וישבו המים על־מצרים על־רכבו ועל־פרשיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...