תנ"ך - ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...