תנ"ך - ויושע ה' ביום ההוא את־ישראל מיד מצרים וירא ישראל את־מצרים מת על־שפת הים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...