תנ"ך - שמות פרק יד פסוק ז - ויקח שש־מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על־כלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...