תנ"ך - אז ישיר־משה ובני ישראל את־השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' כי־גאה גאה סוס ורכבו רמה בים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...