תנ"ך - שמות פרק טו פסוק י - נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...