תנ"ך - מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים־סוף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...