תנ"ך - שמות פרק טו פסוק ז - וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...