תנ"ך - ספר שמות פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים