תנ"ך - ויניחו אתו עד־הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא־היתה בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...