תנ"ך - כאשר צוה ה' אל־משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...