תנ"ך - ובקר וראיתם את־כבוד ה' בשמעו את־תלנתיכם על־ה' ונחנו מה כי תלונו תלינו עלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...