תנ"ך - ויאמר משה אל־אהרן אמר אל־כל־עדת בני ישראל קרבו לפני ה' כי שמע את תלנתיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...