תנ"ך - ספר שמות פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים