תנ"ך - ויסעו כל־עדת בני־ישראל ממדבר־סין למסעיהם על־פי ה' ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...