תנ"ך - שמות פרק יט פסוק י - ויאמר ה' אל־משה לך אל־העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...