תנ"ך - שמות פרק יט פסוק כ - וירד ה' על־הר סיני אל־ראש ההר ויקרא ה' למשה אל־ראש ההר ויעל משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...