תנ"ך - ספר שמות פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים