תנ"ך - שמות פרק ב פסוק יב - ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את־המצרי ויטמנהו בחול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...