תנ"ך - ויאמר אל־בנתיו ואיו למה זה עזבתן את־האיש קראן לו ויאכל לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...