תנ"ך - ותאמר־לה בת־פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את־אם הילד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...