תנ"ך - לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...