תנ"ך - כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...