תנ"ך - שמות פרק כא פסוק כ - וכי־יכה איש את־עבדו או את־אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...