תנ"ך - שמות פרק כא פסוק כג - ואם־אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...