תנ"ך - אם־רעה בעיני אדניה אשר־לא לו יעדה והפדה לעם נכרי לא־ימשל למכרה בבגדו־בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...