תנ"ך - ספר שמות פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים