תנ"ך - ספר שמות פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים