תנ"ך - לא תשא שמע שוא אל־תשת ידך עם־רשע להית עד חמס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...