תנ"ך - ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את־לחמך ואת־מימיך והסרתי מחלה מקרבך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...