תנ"ך - כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...