תנ"ך - ספר שמות פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים