תנ"ך - שמות פרק כד פסוק יא - ואל־אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את־האלהים ויאכלו וישתו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...