תנ"ך - ויבא משה ויספר לעם את כל־דברי ה' ואת כל־המשפטים ויען כל־העם קול אחד ויאמרו כל־הדברים אשר־דבר ה' נעשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...