תנ"ך - וישלח את־נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...