תנ"ך - ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על־המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...