תנ"ך - ויקח משה את־הדם ויזרק על־העם ויאמר הנה דם־הברית אשר כרת ה' עמכם על כל־הדברים האלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...