תנ"ך - ספר שמות פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים