תנ"ך - וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...