תנ"ך - ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...