תנ"ך - ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...