תנ"ך - שמות פרק כה פסוק לו - כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...