תנ"ך - ספר שמות פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים