תנ"ך - וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...