תנ"ך - שמות פרק כו פסוק טו - ועשית את־הקרשים למשכן עצי שטים עמדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...