תנ"ך - שמות פרק כו פסוק טז - עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...