תנ"ך - שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל־אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...