תנ"ך - שמות פרק כו פסוק כח - והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן־הקצה אל־הקצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...