תנ"ך - שמות פרק כו פסוק ז - ועשית יריעת עזים לאהל על־המשכן עשתי־עשרה יריעת תעשה אתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...