תנ"ך - ספר שמות פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים